Serieondernemer, auteur en technologie expert Peter Hinssen was nog niet te gast bij Techmag. Toch hoop en weet ik hem in de toekomst wel te strikken. De man heeft met zijn keynotes en inspiratietours al zowat de hele wereld gezien. Als geen ander lijkt Hinssen te weten wat digitale transformatie ons wereldwijd in ‘the day after tomorrow’ brengt. Ook in onze contreien ziet Hinssen heel concreet 3 domeinen waarin dringend verandering nodig is. In afwachting van een aflevering met Hinssen trakteer ik je hieronder op een geschreven interview. “Let’s focus on where it hurts”, klinkt het bij de ondernemer. 

#1 Smart cities

Een eerste domein is volgens Hinssen smart cities. “Het Living Lab in Antwerpen (een initiatief van Stad Antwerpen, Vlaanderen en imec, nvdr) is geweldig, maar de vooruitgang en veranderingen komen te traag op gang”, stelt Hinssen. “De verwachtingen op vlak van connected smart cities zijn neergezet, maar in de realiteit is de meerwaarde voor de burger vandaag nog ontzettend beperkt. Het gros van de betrokken partijen denkt nog te veel in termen van de coole technologie, maar dat wordt nauwelijks vertaald naar wat het kan betekenen voor de maatschappij.”

“We moeten de pijlen richten op problemen waarmee burgers écht kampen — zoals mobiliteit”

In grootsteden zoals Antwerpen is het potentieel volgens Hinssen nochtans enorm. “De bloempotjes waarmee je de luchtkwaliteit kunt meten of een algoritme dat kan nagaan of een vuilniszak niet werd opgehaald zijn cool, maar in welke mate levert het efficiëntie op?”, reflecteert de ondernemer. “We moeten de pijlen richten op problemen waarmee burgers écht kampen, zoals mobiliteit.”

#2 Mobiliteit

Hinssen snijdt een prangende kwestie aan: het is algemeen geweten dat mobiliteit een enorm pijnpunt is voor de doorsnee Belg. Files worden dramatischer, en de talloze wegenwerken lijken de situatie alvast niet te verbeteren. “Het echte probleem is dat ons land te veel verandering wil invoeren met oude, traditionele middelen”, vindt Hinssen. “Terwijl we op technologisch en financieel niveau mogelijkheden genoeg hebben. Vandaag zijn we allemaal gefrustreerd omdat we onze meeting van 10 uur ‘s morgens in Brussel of Antwerpen niet meer halen. Er wordt veel gepalaverd, maar in de praktijk laten we de kaas van ons brood eten. Start-ups die autodelen stimuleren — kijk naar Poppy — zijn een begin, maar zowel de industrie als de overheid moet samenwerken met de burger om de problematische mobiliteit aan te pakken. Nu zijn de initiatieven té gefragmenteerd.”

“België kan een voorloper zijn op vlak van mobiliteit”

 

Hinssen vindt dat we een voorbeeld mogen nemen aan Nederland, waar er plannen zijn om een hyperloop te bouwen. “Onze regio zou net zo goed een proeftuin kunnen zijn voor smart mobility”, vervolgt hij. “We zijn een transportland dat enorme havens heeft met connecties naar het binnenland. België is een logistieke draaischijf om naar het Verenigd Koninkrijk te gaan. Ik zie dus niet in waarom we geen voorloper kunnen zijn op vlak van mobiliteit. De relevantie voor de burger is enorm.”

#3 Healthcare

Een laatste gegeven waar België met stip een voorloperspositie kan behalen, is naar verluidt healthcare. “In Brussel en Leuven wordt er al veel ondernomen,” bevestigt Hinssen, “maar we moeten maken dat we die innovaties op grote schaal toepassen. “Het feit dat we nog met papieren doktersbriefjes werken alleen al bewijst dat de digitalisering in de gezondheidszorg te traag evolueert. Ook op dit vlak komen we heus geen mogelijkheden tekort. De vergrijzing van de bevolking neemt fors toe, en ons land is een echte kennisbron om daarin het verschil te maken. De actie die partijen zoals imec en UZ vandaag al ondernemen, vormen een mooi begin.”

“Onze toekomst van healthcare wordt groter dan alles wat de digitalisering omvat”

Hinssen meent dat ons land ruimschoots voldoende opportuniteiten heeft om een belangrijke pion te zijn in de toekomst van gezondheidszorg. “Onze toekomst van healthcare wordt groter dan alles wat de digitalisering omvat”, verkondigt hij. “Ons land kan zich daarin profileren als een kampioen — niet alleen als pionier maar ook voor de export van de technologie. Het zou jammer zijn moesten technologieën zoals Fibricheck en Emma enkel worden gebruikt in het buitenland. Mijn suggestie luidt daarom: laten we onze gezondheidszorg en beleid erop afstemmen.”